Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii

Nasza grupa badawcza realizuje projekt Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014. Projekt jest przewidziany na cztery lata: prace rozpoczęliśmy we wrześniu 2014 r., a zakończenie nastąpi pod koniec 2018 roku.

Celem projektu jest określenie, jaki wpływ na współczesną polską humanistykę ma naukometria. Postawiliśmy taki cel badawczy, ponieważ wzrastające zainteresowanie wskaźnikami bibliometrycznymi sprawiło, że humanistyka coraz częściej uważana jest za niepoliczalną – a przez to za nieprzydatną. Dlatego chcemy przebadać, w jaki sposób przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych odnajdują się w takim podejściu do ich pracy.