Ewaluacja w postępowaniach habilitacyjnych – wyniki ilościowe

W styczniu 2018 r. obroniłam na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Emanuela Kulczyckiego: Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych.

Przedmiotem rozprawy były …

Cytowania „Pamiętnika Literackiego” w Web of Science Core Collection, Google Scholar i POL-index

Jako źródło danych o cytowaniach „Pamiętnika Literackiego” postanowiłam wykorzystać dwie bazy danych (Web of Science™ Core Collection i POL-index) oraz wyszukiwarkę Google Scholar.

Web of Science™ Core Collection

Baza danych WoS jest interdyscyplinarną bibliograficzną bazą danych, która zawiera informacje o …