Polski i brytyjski system ewaluacji nauki

Chociaż na świecie jest kilkanaście krajów, które mają wdrożony PRFS (performance-based research funding system) a Polska posiada jeden z najstarszych takich systemów (nasza ocena została „odpalona” w 1991 r.), to o aktualnym systemie polskim praktycznie nie można poczytać po …