Członkowie

Kierownik projektu

Prof. UAM. dr hab. Emanuel Kulczycki

Wykonawcy

dr Aneta Drabek
dr Ewa Rozkosz

Koordynator

mgr. inż. Marek Hołowiecki

Współpracowaliśmy z:

dr hab. Władysław Marek Kolasa
dr hab. Michał Wendland
dr Radosław Bomba
dr Tomasz Kozłowski
dr Marcin Sieńko
dr Piotr Siuda
dr Krzysztof Stachura
mgr Sławomir Czarnecki
mgr Emilia Karwasińska
mgr Małgorzata Rychlik