Our publications

Articles

 1. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in PolandScientometrics. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]
 2. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from PolandJournal of Informetrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 3. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in PolandResearch Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 4. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 5. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]
 6. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of CommunicationAnalele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 7. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowychNauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 8. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyceNauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 9. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w PolsceNauka, 35–58. [PDF]
 10. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowychKultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Edited volume

 1. Kulczycki, E. (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 328. [PDF]
 2. Siuda, P. (ed.), (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo IF UAM, 2016. [PDF]

Reports

 1. Hołowiecki, M. (2017). Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4). Poznań: Scholarly Communication Research Group.DOI: 10.6084/m9. gshare.5368915 [PDF]
 2. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394. [PDF]
 3. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4. [PDF]
 4. Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957. [PDF]