Our publications

Articles

 1. Kulczycki, E., Engels, T. C. E., Pölönen, J., Bruun, K., Dušková, M., Guns, R., Nowotniak, R., et al. (2018). ‘Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries’, Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-018-2711-0 [PDF]
 2. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in PolandScientometrics. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]
 3. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from PolandJournal of Informetrics. doi:10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 4. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in PolandResearch Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 5. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 6. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. In: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, pp. 95–104. [PDF]
 7. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of CommunicationAnalele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 8. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowychNauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 9. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyceNauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 10. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w PolsceNauka, 35–58. [PDF]
 11. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowychKultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

Edited volume

 1. Kulczycki, E. (ed.) Komunikacja naukowa w humanistyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, pp. 328. [PDF]
 2. Siuda, P. (ed.), (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo IF UAM, 2016. [PDF]

Handbook

 1. Drabek, Aneta. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań; Scholarly Communication Research Group, doi: 10.6084/M9.FIGSHARE.5683972 [PDF]

Reports

 1. Hołowiecki, M. (2017). Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4). Poznań: Scholarly Communication Research Group.DOI: 10.6084/m9. gshare.5368915 [PDF]
 2. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394. [PDF]
 3. Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4. [PDF]
 4. Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957. [PDF]