Kontakt

Kierownik projektu: emek@amu.edu.pl

Adres

Emanuel Kulczycki
Instytut Filozofii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań